Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
06/05 kl 13 236 -14 222 217
06/05 kl 14 166 -15 151 147
06/05 kl 15 100 -14 86 88
06/05 kl 16 52 -13 39 36
06/05 kl 17 27 -14 13 10
06/05 kl 18 30 -14 16 12
06/05 kl 19 66 -15 51 48
06/05 kl 20 130 -15 115 112
06/05 kl 21 204 -15 189 186
06/05 kl 22 272 -14 258 253
06/05 kl 23 315 -14 301 300

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 301 313 315 344 332
Laveste vannstand 13 1 3 37 36
Avvik gult nivå -109 -97 -95 -66 -78
Avvik orange nivå -136 -124 -122 -93 -105
Avvik rødt nivå -152 -140 -138 -109 -121
Korreksjon av vannstandsdataene: -11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm