Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/05 kl 13 132 12 144 154
30/05 kl 14 104 18 122 129
30/05 kl 15 92 24 116 120
30/05 kl 16 98 26 124 125
30/05 kl 17 119 28 147 149
30/05 kl 18 153 29 182 185
30/05 kl 19 191 33 224 227
30/05 kl 20 225 34 259 263
30/05 kl 21 246 31 277 285
30/05 kl 22 247 30 277 282
30/05 kl 23 229 30 259 258

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 277 273 280 300 307
Laveste vannstand 116 87 71 62 57
Avvik gult nivå -133 -137 -130 -110 -103
Avvik orange nivå -160 -164 -157 -137 -130
Avvik rødt nivå -176 -180 -173 -153 -146
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm