Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
31/05 kl 00 199 30 229 224
31/05 kl 01 164 30 194 198
31/05 kl 02 134 29 163 171
31/05 kl 03 116 29 145 148
31/05 kl 04 113 26 139 137
31/05 kl 05 129 25 154 147
31/05 kl 06 160 24 184 179
31/05 kl 07 198 25 223 222
31/05 kl 08 233 22 255 262
31/05 kl 09 255 14 269 279
31/05 kl 10 256 12 268 272
31/05 kl 11 237 13 250 -
31/05 kl 12 201 15 216 -
31/05 kl 13 157 12 169 -
31/05 kl 14 116 9 125 -
31/05 kl 15 88 7 95 -
31/05 kl 16 80 7 87 -
31/05 kl 17 90 9 99 -
31/05 kl 18 119 9 128 -
31/05 kl 19 161 9 170 -
31/05 kl 20 207 7 214 -
31/05 kl 21 246 6 252 -
31/05 kl 22 266 7 273 -
31/05 kl 23 261 8 269 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 277 273 280 300 307
Laveste vannstand 116 87 71 62 57
Avvik gult nivå -133 -137 -130 -110 -103
Avvik orange nivå -160 -164 -157 -137 -130
Avvik rødt nivå -176 -180 -173 -153 -146
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm