Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
07/05 kl 00 318 -16 302 300
07/05 kl 01 277 -16 261 254
07/05 kl 02 212 -15 197 187
07/05 kl 03 146 -13 133 125
07/05 kl 04 93 -15 78 77
07/05 kl 05 58 -16 42 42
07/05 kl 06 49 -15 34 32
07/05 kl 07 74 -17 57 52
07/05 kl 08 131 -16 115 113
07/05 kl 09 204 -17 187 187
07/05 kl 10 272 -15 257 254
07/05 kl 11 318 -15 303 301
07/05 kl 12 328 -15 313 307
07/05 kl 13 293 -15 278 270
07/05 kl 14 224 -16 208 -
07/05 kl 15 146 -16 130 -
07/05 kl 16 81 -17 64 -
07/05 kl 17 37 -16 21 -
07/05 kl 18 18 -17 1 -
07/05 kl 19 30 -18 12 -
07/05 kl 20 78 -19 59 -
07/05 kl 21 151 -21 130 -
07/05 kl 22 230 -21 209 -
07/05 kl 23 298 -20 278 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 301 313 315 344 332
Laveste vannstand 13 1 3 37 36
Avvik gult nivå -109 -97 -95 -66 -78
Avvik orange nivå -136 -124 -122 -93 -105
Avvik rødt nivå -152 -140 -138 -109 -121
Korreksjon av vannstandsdataene: -11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm