Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
01/06 kl 00 233 6 239 -
01/06 kl 01 193 4 197 -
01/06 kl 02 152 3 155 -
01/06 kl 03 118 0 118 -
01/06 kl 04 100 2 102 -
01/06 kl 05 101 5 106 -
01/06 kl 06 124 4 128 -
01/06 kl 07 164 1 165 -
01/06 kl 08 210 -2 208 -
01/06 kl 09 249 -1 248 -
01/06 kl 10 270 3 273 -
01/06 kl 11 265 4 269 -
01/06 kl 12 236 3 239 -
01/06 kl 13 190 2 192 -
01/06 kl 14 140 -1 139 -
01/06 kl 15 98 0 98 -
01/06 kl 16 73 3 76 -
01/06 kl 17 69 2 71 -
01/06 kl 18 87 0 87 -
01/06 kl 19 126 -3 123 -
01/06 kl 20 178 -2 176 -
01/06 kl 21 231 -3 228 -
01/06 kl 22 271 -2 269 -
01/06 kl 23 286 -6 280 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 277 273 280 300 307
Laveste vannstand 116 87 71 62 57
Avvik gult nivå -133 -137 -130 -110 -103
Avvik orange nivå -160 -164 -157 -137 -130
Avvik rødt nivå -176 -180 -173 -153 -146
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm