Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/05 kl 00 317 -13 304 -
09/05 kl 01 341 -11 330 -
09/05 kl 02 316 -11 305 -
09/05 kl 03 250 -9 241 -
09/05 kl 04 173 -9 164 -
09/05 kl 05 108 -6 102 -
09/05 kl 06 64 -5 59 -
09/05 kl 07 41 -3 38 -
09/05 kl 08 48 1 49 -
09/05 kl 09 93 5 98 -
09/05 kl 10 162 8 170 -
09/05 kl 11 237 8 245 -
09/05 kl 12 298 11 309 -
09/05 kl 13 330 14 344 -
09/05 kl 14 318 15 333 -
09/05 kl 15 262 13 275 -
09/05 kl 16 184 8 192 -
09/05 kl 17 113 4 117 -
09/05 kl 18 63 3 66 -
09/05 kl 19 36 2 38 -
09/05 kl 20 35 2 37 -
09/05 kl 21 67 0 67 -
09/05 kl 22 130 -3 127 -
09/05 kl 23 206 -3 203 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 301 313 315 344 332
Laveste vannstand 13 1 3 37 36
Avvik gult nivå -109 -97 -95 -66 -78
Avvik orange nivå -136 -124 -122 -93 -105
Avvik rødt nivå -152 -140 -138 -109 -121
Korreksjon av vannstandsdataene: -11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm