Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
02/06 kl 00 270 -7 263 -
02/06 kl 01 229 -5 224 -
02/06 kl 02 180 -3 177 -
02/06 kl 03 134 -3 131 -
02/06 kl 04 100 -6 94 -
02/06 kl 05 85 -8 77 -
02/06 kl 06 92 -7 85 -
02/06 kl 07 124 -3 121 -
02/06 kl 08 174 -3 171 -
02/06 kl 09 226 -4 222 -
02/06 kl 10 267 -4 263 -
02/06 kl 11 284 -3 281 -
02/06 kl 12 270 0 270 -
02/06 kl 13 229 1 230 -
02/06 kl 14 174 2 176 -
02/06 kl 15 119 1 120 -
02/06 kl 16 79 0 79 -
02/06 kl 17 59 3 62 -
02/06 kl 18 62 6 68 -
02/06 kl 19 90 8 98 -
02/06 kl 20 140 6 146 -
02/06 kl 21 202 5 207 -
02/06 kl 22 258 5 263 -
02/06 kl 23 295 5 300 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 277 273 280 300 307
Laveste vannstand 116 87 71 62 57
Avvik gult nivå -133 -137 -130 -110 -103
Avvik orange nivå -160 -164 -157 -137 -130
Avvik rødt nivå -176 -180 -173 -153 -146
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm