Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
09/05 kl 00 301 314 304 -
09/05 kl 01 325 337 330 -
09/05 kl 02 299 314 305 -
09/05 kl 03 234 249 241 -
09/05 kl 04 159 172 164 -
09/05 kl 05 98 112 102 -
09/05 kl 06 55 68 59 -
09/05 kl 07 31 44 38 -
09/05 kl 08 39 52 49 -
09/05 kl 09 86 101 98 -
09/05 kl 10 158 177 170 -
09/05 kl 11 231 254 245 -
09/05 kl 12 292 315 309 -
09/05 kl 13 325 344 344 -
09/05 kl 14 313 334 333 -
09/05 kl 15 258 281 275 -
09/05 kl 16 179 203 192 -
09/05 kl 17 105 124 117 -
09/05 kl 18 52 70 66 -
09/05 kl 19 26 41 38 -
09/05 kl 20 26 44 37 -
09/05 kl 21 55 77 67 -
09/05 kl 22 113 137 127 -
09/05 kl 23 190 209 203 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 303 315 317 344 340
Laveste vannstand 12 -2 2 26 26
Avvik gult nivå -107 -95 -93 -66 -70
Avvik orange nivå -134 -122 -120 -93 -97
Avvik rødt nivå -150 -138 -136 -109 -113
Korreksjon av vannstandsdataene: -11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm