Tid (NNT) Observert 07.05 06 07.05 00 06.05 18
09/05 kl 00 - 304 - 304
09/05 kl 01 - 330 - 330
09/05 kl 02 - 305 - 305
09/05 kl 03 - 241 - 241
09/05 kl 04 - 164 - 165
09/05 kl 05 - 102 - 104
09/05 kl 06 - 59 - 61
09/05 kl 07 - 38 - 40
09/05 kl 08 - 49 - 51
09/05 kl 09 - 98 - 99
09/05 kl 10 - 170 - 172
09/05 kl 11 - 245 - 248
09/05 kl 12 - 309 - 312
09/05 kl 13 - 344 - 345
09/05 kl 14 - 333 - 332
09/05 kl 15 - 275 - 272
09/05 kl 16 - 192 - 189
09/05 kl 17 - 117 - 115
09/05 kl 18 - 66 - 66
09/05 kl 19 - 38 - 40
09/05 kl 20 - 37 - 37
09/05 kl 21 - 67 - 64
09/05 kl 22 - 127 - 123
09/05 kl 23 - 203 - 199

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 07.05 06 301 313 315 344 332
Max fra modell: 07.05 00 - - - - -
Max fra modell: 06.05 18 302 314 315 345 330
Korreksjon av vannstandsdataene: -11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm