Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
09/05 kl 00 -16 -3 -13 -
09/05 kl 01 -16 -4 -11 -
09/05 kl 02 -17 -2 -11 -
09/05 kl 03 -16 -1 -9 -
09/05 kl 04 -14 -1 -9 -
09/05 kl 05 -10 4 -6 -
09/05 kl 06 -9 4 -5 -
09/05 kl 07 -10 3 -3 -
09/05 kl 08 -9 4 1 -
09/05 kl 09 -7 8 5 -
09/05 kl 10 -4 15 8 -
09/05 kl 11 -6 17 8 -
09/05 kl 12 -6 17 11 -
09/05 kl 13 -5 14 14 -
09/05 kl 14 -5 16 15 -
09/05 kl 15 -4 19 13 -
09/05 kl 16 -5 19 8 -
09/05 kl 17 -8 11 4 -
09/05 kl 18 -11 7 3 -
09/05 kl 19 -10 5 2 -
09/05 kl 20 -9 9 2 -
09/05 kl 21 -12 10 0 -
09/05 kl 22 -17 7 -3 -
09/05 kl 23 -16 3 -3 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning -12 -12 -3 19 4
Laveste værets virkning -16 -22 -24 -17 -23
Korreksjon av vannstandsdataene: -11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm