Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
10/05 kl 00 277 -3 274 -
10/05 kl 01 326 -2 324 -
10/05 kl 02 336 -4 332 -
10/05 kl 03 297 -6 291 -
10/05 kl 04 226 -10 216 -
10/05 kl 05 153 -11 142 -
10/05 kl 06 96 -10 86 -
10/05 kl 07 60 -9 51 -
10/05 kl 08 45 -9 36 -
10/05 kl 09 61 -12 49 -
10/05 kl 10 110 -13 97 -
10/05 kl 11 178 -13 165 -
10/05 kl 12 245 -12 233 -
10/05 kl 13 298 -11 287 -
10/05 kl 14 320 -13 307 -
10/05 kl 15 298 -13 285 -
10/05 kl 16 237 -15 222 -
10/05 kl 17 164 -13 151 -
10/05 kl 18 105 -13 92 -
10/05 kl 19 67 -12 55 -
10/05 kl 20 51 -13 38 -
10/05 kl 21 59 -13 46 -
10/05 kl 22 97 -11 86 -
10/05 kl 23 159 -10 149 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 301 313 315 344 332
Laveste vannstand 13 1 3 37 36
Avvik gult nivå -109 -97 -95 -66 -78
Avvik orange nivå -136 -124 -122 -93 -105
Avvik rødt nivå -152 -140 -138 -109 -121
Korreksjon av vannstandsdataene: -11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm