Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
03/06 kl 00 300 7 307 -
03/06 kl 01 270 9 279 -
03/06 kl 02 217 10 227 -
03/06 kl 03 160 9 169 -
03/06 kl 04 113 7 120 -
03/06 kl 05 82 6 88 -
03/06 kl 06 71 7 78 -
03/06 kl 07 87 9 96 -
03/06 kl 08 131 10 141 -
03/06 kl 09 189 8 197 -
03/06 kl 10 245 7 252 -
03/06 kl 11 284 7 291 -
03/06 kl 12 294 9 303 -
03/06 kl 13 269 9 278 -
03/06 kl 14 216 8 224 -
03/06 kl 15 154 7 161 -
03/06 kl 16 100 6 106 -
03/06 kl 17 64 7 71 -
03/06 kl 18 50 7 57 -
03/06 kl 19 61 7 68 -
03/06 kl 20 100 5 105 -
03/06 kl 21 161 3 164 -
03/06 kl 22 228 4 232 -
03/06 kl 23 284 3 287 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 277 273 280 300 307
Laveste vannstand 116 87 71 62 57
Avvik gult nivå -133 -137 -130 -110 -103
Avvik orange nivå -160 -164 -157 -137 -130
Avvik rødt nivå -176 -180 -173 -153 -146
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm