Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/05 kl 13 88 -5 83 83
30/05 kl 14 71 -5 66 66
30/05 kl 15 57 -7 50 54
30/05 kl 16 50 -3 47 47
30/05 kl 17 51 -5 46 49
30/05 kl 18 60 -7 53 57
30/05 kl 19 74 -4 70 72
30/05 kl 20 90 -6 84 87
30/05 kl 21 104 -5 99 102
30/05 kl 22 112 -5 107 109
30/05 kl 23 113 -4 109 110

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 109 121 115 121 126
Laveste vannstand 46 33 16 12 7
Avvik gult nivå -94 -82 -88 -82 -77
Avvik orange nivå -104 -92 -98 -92 -87
Avvik rødt nivå -114 -102 -108 -102 -97
Korreksjon av vannstandsdataene: -19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm