Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
31/05 kl 00 106 -5 101 104
31/05 kl 01 94 -3 91 92
31/05 kl 02 79 -4 75 76
31/05 kl 03 66 -6 60 63
31/05 kl 04 58 -2 56 56
31/05 kl 05 59 -5 54 55
31/05 kl 06 67 -3 64 63
31/05 kl 07 82 -4 78 78
31/05 kl 08 100 -7 93 95
31/05 kl 09 116 -4 112 110
31/05 kl 10 126 -6 120 121
31/05 kl 11 127 -6 121 -
31/05 kl 12 119 -8 111 -
31/05 kl 13 103 -5 98 -
31/05 kl 14 83 -6 77 -
31/05 kl 15 63 -9 54 -
31/05 kl 16 49 -7 42 -
31/05 kl 17 43 -10 33 -
31/05 kl 18 46 -9 37 -
31/05 kl 19 59 -10 49 -
31/05 kl 20 77 -13 64 -
31/05 kl 21 97 -12 85 -
31/05 kl 22 113 -13 100 -
31/05 kl 23 121 -15 106 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 109 121 115 121 126
Laveste vannstand 46 33 16 12 7
Avvik gult nivå -94 -82 -88 -82 -77
Avvik orange nivå -104 -92 -98 -92 -87
Avvik rødt nivå -114 -102 -108 -102 -97
Korreksjon av vannstandsdataene: -19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm