Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
01/06 kl 00 121 -13 108 -
01/06 kl 01 111 -15 96 -
01/06 kl 02 94 -15 79 -
01/06 kl 03 75 -16 59 -
01/06 kl 04 60 -17 43 -
01/06 kl 05 52 -18 34 -
01/06 kl 06 55 -19 36 -
01/06 kl 07 66 -18 48 -
01/06 kl 08 85 -20 65 -
01/06 kl 09 106 -19 87 -
01/06 kl 10 123 -20 103 -
01/06 kl 11 133 -18 115 -
01/06 kl 12 131 -19 112 -
01/06 kl 13 119 -20 99 -
01/06 kl 14 99 -19 80 -
01/06 kl 15 75 -20 55 -
01/06 kl 16 53 -18 35 -
01/06 kl 17 39 -20 19 -
01/06 kl 18 36 -20 16 -
01/06 kl 19 44 -20 24 -
01/06 kl 20 62 -20 42 -
01/06 kl 21 85 -20 65 -
01/06 kl 22 108 -22 86 -
01/06 kl 23 124 -22 102 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 109 121 115 121 126
Laveste vannstand 46 33 16 12 7
Avvik gult nivå -94 -82 -88 -82 -77
Avvik orange nivå -104 -92 -98 -92 -87
Avvik rødt nivå -114 -102 -108 -102 -97
Korreksjon av vannstandsdataene: -19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm