Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
02/06 kl 00 131 -22 109 -
02/06 kl 01 127 -23 104 -
02/06 kl 02 112 -21 91 -
02/06 kl 03 91 -21 70 -
02/06 kl 04 69 -20 49 -
02/06 kl 05 53 -20 33 -
02/06 kl 06 46 -20 26 -
02/06 kl 07 52 -19 33 -
02/06 kl 08 68 -20 48 -
02/06 kl 09 90 -20 70 -
02/06 kl 10 113 -18 95 -
02/06 kl 11 131 -19 112 -
02/06 kl 12 139 -18 121 -
02/06 kl 13 133 -17 116 -
02/06 kl 14 117 -18 99 -
02/06 kl 15 92 -17 75 -
02/06 kl 16 65 -17 48 -
02/06 kl 17 42 -18 24 -
02/06 kl 18 30 -18 12 -
02/06 kl 19 31 -17 14 -
02/06 kl 20 45 -18 27 -
02/06 kl 21 68 -17 51 -
02/06 kl 22 95 -18 77 -
02/06 kl 23 120 -19 101 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 109 121 115 121 126
Laveste vannstand 46 33 16 12 7
Avvik gult nivå -94 -82 -88 -82 -77
Avvik orange nivå -104 -92 -98 -92 -87
Avvik rødt nivå -114 -102 -108 -102 -97
Korreksjon av vannstandsdataene: -19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm