Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
03/06 kl 00 135 -18 117 -
03/06 kl 01 139 -19 120 -
03/06 kl 02 129 -18 111 -
03/06 kl 03 109 -17 92 -
03/06 kl 04 84 -18 66 -
03/06 kl 05 60 -18 42 -
03/06 kl 06 45 -18 27 -
03/06 kl 07 41 -18 23 -
03/06 kl 08 51 -18 33 -
03/06 kl 09 71 -18 53 -
03/06 kl 10 97 -18 79 -
03/06 kl 11 122 -17 105 -
03/06 kl 12 139 -17 122 -
03/06 kl 13 143 -17 126 -
03/06 kl 14 133 -17 116 -
03/06 kl 15 111 -16 95 -
03/06 kl 16 83 -17 66 -
03/06 kl 17 54 -17 37 -
03/06 kl 18 33 -18 15 -
03/06 kl 19 24 -17 7 -
03/06 kl 20 30 -17 13 -
03/06 kl 21 50 -19 31 -
03/06 kl 22 78 -19 59 -
03/06 kl 23 108 -18 90 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 109 121 115 121 126
Laveste vannstand 46 33 16 12 7
Avvik gult nivå -94 -82 -88 -82 -77
Avvik orange nivå -104 -92 -98 -92 -87
Avvik rødt nivå -114 -102 -108 -102 -97
Korreksjon av vannstandsdataene: -19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm