Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/10 kl 01 26 -13 13 16
09/10 kl 02 28 -15 13 20
09/10 kl 03 24 -13 11 15
09/10 kl 04 16 -8 8 4
09/10 kl 05 6 -16 -10 -10
09/10 kl 06 -1 -20 -21 -21
09/10 kl 07 -6 -11 -17 -26
09/10 kl 08 -7 -8 -15 -24
09/10 kl 09 -3 -18 -21 -19
09/10 kl 10 3 -18 -15 -12
09/10 kl 11 11 -9 2 -4
09/10 kl 12 18 -7 11 7
09/10 kl 13 24 -7 17 -
09/10 kl 14 26 -3 23 -
09/10 kl 15 24 4 28 -
09/10 kl 16 16 5 21 -
09/10 kl 17 7 4 11 -
09/10 kl 18 -2 6 4 -
09/10 kl 19 -9 13 4 -
09/10 kl 20 -12 14 2 -
09/10 kl 21 -11 10 -1 -
09/10 kl 22 -5 12 7 -
09/10 kl 23 3 16 19 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 28 41 92 88 57
Laveste vannstand -21 -5 33 9 12
Avvik gult nivå -80 -67 -16 -20 -51
Avvik orange nivå -106 -93 -42 -46 -77
Avvik rødt nivå -116 -103 -52 -56 -87
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm