Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
09/10 kl 01 13 13 13 16
09/10 kl 02 13 14 13 20
09/10 kl 03 12 13 11 15
09/10 kl 04 8 9 8 4
09/10 kl 05 -10 -8 -10 -10
09/10 kl 06 -22 -19 -21 -21
09/10 kl 07 -20 -17 -17 -26
09/10 kl 08 -18 -15 -15 -24
09/10 kl 09 -24 -21 -21 -19
09/10 kl 10 -15 -12 -15 -12
09/10 kl 11 0 4 2 -4
09/10 kl 12 10 14 11 7
09/10 kl 13 18 21 17 -
09/10 kl 14 23 27 23 -
09/10 kl 15 27 30 28 -
09/10 kl 16 18 22 21 -
09/10 kl 17 8 12 11 -
09/10 kl 18 4 9 4 -
09/10 kl 19 0 5 4 -
09/10 kl 20 -4 1 2 -
09/10 kl 21 0 3 -1 -
09/10 kl 22 6 11 7 -
09/10 kl 23 16 22 19 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 30 43 104 93 72
Laveste vannstand -24 -4 33 4 -2
Avvik gult nivå -78 -65 -4 -15 -36
Avvik orange nivå -104 -91 -30 -41 -62
Avvik rødt nivå -114 -101 -40 -51 -72
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm