Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
09/10 kl 01 -13 -13 -13 -10
09/10 kl 02 -15 -14 -15 -8
09/10 kl 03 -12 -11 -13 -9
09/10 kl 04 -8 -7 -8 -12
09/10 kl 05 -16 -14 -16 -16
09/10 kl 06 -21 -18 -20 -20
09/10 kl 07 -14 -11 -11 -20
09/10 kl 08 -11 -8 -8 -17
09/10 kl 09 -21 -18 -18 -16
09/10 kl 10 -18 -15 -18 -15
09/10 kl 11 -11 -7 -9 -15
09/10 kl 12 -8 -4 -7 -11
09/10 kl 13 -6 -3 -7 -
09/10 kl 14 -3 1 -3 -
09/10 kl 15 3 6 4 -
09/10 kl 16 2 6 5 -
09/10 kl 17 1 5 4 -
09/10 kl 18 6 11 6 -
09/10 kl 19 9 14 13 -
09/10 kl 20 8 13 14 -
09/10 kl 21 11 14 10 -
09/10 kl 22 11 16 12 -
09/10 kl 23 13 19 16 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 19 36 91 84 75
Laveste værets virkning -21 2 25 10 4
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm