Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
10/10 kl 00 12 17 29 -
10/10 kl 01 20 9 29 -
10/10 kl 02 25 11 36 -
10/10 kl 03 26 15 41 -
10/10 kl 04 21 14 35 -
10/10 kl 05 12 11 23 -
10/10 kl 06 3 10 13 -
10/10 kl 07 -4 10 6 -
10/10 kl 08 -8 7 -1 -
10/10 kl 09 -6 1 -5 -
10/10 kl 10 -1 2 1 -
10/10 kl 11 6 5 11 -
10/10 kl 12 14 4 18 -
10/10 kl 13 20 4 24 -
10/10 kl 14 24 9 33 -
10/10 kl 15 25 12 37 -
10/10 kl 16 22 11 33 -
10/10 kl 17 13 9 22 -
10/10 kl 18 4 11 15 -
10/10 kl 19 -4 22 18 -
10/10 kl 20 -10 25 15 -
10/10 kl 21 -12 27 15 -
10/10 kl 22 -9 31 22 -
10/10 kl 23 -2 36 34 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 28 41 92 88 57
Laveste vannstand -21 -5 33 9 12
Avvik gult nivå -80 -67 -16 -20 -51
Avvik orange nivå -106 -93 -42 -46 -77
Avvik rødt nivå -116 -103 -52 -56 -87
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm