Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
10/10 kl 00 27 32 29 -
10/10 kl 01 29 34 29 -
10/10 kl 02 36 40 36 -
10/10 kl 03 37 43 41 -
10/10 kl 04 34 39 35 -
10/10 kl 05 25 29 23 -
10/10 kl 06 11 16 13 -
10/10 kl 07 1 7 6 -
10/10 kl 08 -3 1 -1 -
10/10 kl 09 -4 1 -5 -
10/10 kl 10 1 7 1 -
10/10 kl 11 9 15 11 -
10/10 kl 12 16 24 18 -
10/10 kl 13 23 30 24 -
10/10 kl 14 28 36 33 -
10/10 kl 15 29 37 37 -
10/10 kl 16 27 37 33 -
10/10 kl 17 20 29 22 -
10/10 kl 18 12 21 15 -
10/10 kl 19 8 21 18 -
10/10 kl 20 7 18 15 -
10/10 kl 21 6 15 15 -
10/10 kl 22 14 22 22 -
10/10 kl 23 25 34 34 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 30 43 104 93 72
Laveste vannstand -24 -4 33 4 -2
Avvik gult nivå -78 -65 -4 -15 -36
Avvik orange nivå -104 -91 -30 -41 -62
Avvik rødt nivå -114 -101 -40 -51 -72
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm