Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
10/10 kl 00 15 20 17 -
10/10 kl 01 9 14 9 -
10/10 kl 02 11 15 11 -
10/10 kl 03 11 17 15 -
10/10 kl 04 13 18 14 -
10/10 kl 05 13 17 11 -
10/10 kl 06 8 13 10 -
10/10 kl 07 5 11 10 -
10/10 kl 08 5 9 7 -
10/10 kl 09 2 7 1 -
10/10 kl 10 2 8 2 -
10/10 kl 11 3 9 5 -
10/10 kl 12 2 10 4 -
10/10 kl 13 3 10 4 -
10/10 kl 14 4 12 9 -
10/10 kl 15 4 12 12 -
10/10 kl 16 5 15 11 -
10/10 kl 17 7 16 9 -
10/10 kl 18 8 17 11 -
10/10 kl 19 12 25 22 -
10/10 kl 20 17 28 25 -
10/10 kl 21 18 27 27 -
10/10 kl 22 23 31 31 -
10/10 kl 23 27 36 36 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 19 36 91 84 75
Laveste værets virkning -21 2 25 10 4
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm