Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
11/10 kl 00 6 30 36 -
11/10 kl 01 13 30 43 -
11/10 kl 02 19 33 52 -
11/10 kl 03 23 35 58 -
11/10 kl 04 22 33 55 -
11/10 kl 05 16 38 54 -
11/10 kl 06 7 41 48 -
11/10 kl 07 -1 38 37 -
11/10 kl 08 -6 39 33 -
11/10 kl 09 -8 49 41 -
11/10 kl 10 -5 52 47 -
11/10 kl 11 2 50 52 -
11/10 kl 12 10 55 65 -
11/10 kl 13 16 61 77 -
11/10 kl 14 20 61 81 -
11/10 kl 15 23 63 86 -
11/10 kl 16 23 69 92 -
11/10 kl 17 18 73 91 -
11/10 kl 18 10 70 80 -
11/10 kl 19 1 69 70 -
11/10 kl 20 -6 81 75 -
11/10 kl 21 -9 83 74 -
11/10 kl 22 -10 72 62 -
11/10 kl 23 -5 65 60 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 28 41 92 88 57
Laveste vannstand -21 -5 33 9 12
Avvik gult nivå -80 -67 -16 -20 -51
Avvik orange nivå -106 -93 -42 -46 -77
Avvik rødt nivå -116 -103 -52 -56 -87
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm