Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
11/10 kl 00 33 42 36 -
11/10 kl 01 38 47 43 -
11/10 kl 02 46 57 52 -
11/10 kl 03 55 65 58 -
11/10 kl 04 54 61 55 -
11/10 kl 05 49 56 54 -
11/10 kl 06 46 54 48 -
11/10 kl 07 41 50 37 -
11/10 kl 08 36 46 33 -
11/10 kl 09 38 46 41 -
11/10 kl 10 44 54 47 -
11/10 kl 11 51 64 52 -
11/10 kl 12 56 72 65 -
11/10 kl 13 65 85 77 -
11/10 kl 14 73 95 81 -
11/10 kl 15 78 101 86 -
11/10 kl 16 78 104 92 -
11/10 kl 17 76 104 91 -
11/10 kl 18 70 98 80 -
11/10 kl 19 63 88 70 -
11/10 kl 20 58 82 75 -
11/10 kl 21 58 82 74 -
11/10 kl 22 56 77 62 -
11/10 kl 23 59 78 60 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 30 43 104 93 72
Laveste vannstand -24 -4 33 4 -2
Avvik gult nivå -78 -65 -4 -15 -36
Avvik orange nivå -104 -91 -30 -41 -62
Avvik rødt nivå -114 -101 -40 -51 -72
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm