Tid (NNT) Observert 07.05 06 07.05 00 06.05 18
08/05 kl 00 - -30 - -29
08/05 kl 01 - -25 - -22
08/05 kl 02 - -22 - -24
08/05 kl 03 - -15 - -19
08/05 kl 04 - -7 - -5
08/05 kl 05 - -7 - -4
08/05 kl 06 - -7 - -8
08/05 kl 07 - -12 - -14
08/05 kl 08 - -22 - -20
08/05 kl 09 - -36 - -34
08/05 kl 10 - -42 - -45
08/05 kl 11 - -40 - -42
08/05 kl 12 - -34 - -32
08/05 kl 13 - -27 - -27
08/05 kl 14 - -24 - -26
08/05 kl 15 - -15 - -16
08/05 kl 16 - -10 - -9
08/05 kl 17 - -10 - -9
08/05 kl 18 - -8 - -10
08/05 kl 19 - -6 - -6
08/05 kl 20 - -15 - -14
08/05 kl 21 - -26 - -27
08/05 kl 22 - -33 - -34
08/05 kl 23 - -28 - -29

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 07.05 06 5 5 -6 11 2
Max fra modell: 07.05 00 - - - - -
Max fra modell: 06.05 18 6 6 -4 11 6
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm