Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
11/10 kl 00 27 36 30 -
11/10 kl 01 25 34 30 -
11/10 kl 02 27 38 33 -
11/10 kl 03 32 42 35 -
11/10 kl 04 32 39 33 -
11/10 kl 05 33 40 38 -
11/10 kl 06 39 47 41 -
11/10 kl 07 42 51 38 -
11/10 kl 08 42 52 39 -
11/10 kl 09 46 54 49 -
11/10 kl 10 49 59 52 -
11/10 kl 11 49 62 50 -
11/10 kl 12 46 62 55 -
11/10 kl 13 49 69 61 -
11/10 kl 14 53 75 61 -
11/10 kl 15 55 78 63 -
11/10 kl 16 55 81 69 -
11/10 kl 17 58 86 73 -
11/10 kl 18 60 88 70 -
11/10 kl 19 62 87 69 -
11/10 kl 20 64 88 81 -
11/10 kl 21 67 91 83 -
11/10 kl 22 66 87 72 -
11/10 kl 23 64 83 65 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 19 36 91 84 75
Laveste værets virkning -21 2 25 10 4
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm