Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
12/10 kl 00 2 71 73 -
12/10 kl 01 9 76 85 -
12/10 kl 02 14 71 85 -
12/10 kl 03 18 64 82 -
12/10 kl 04 20 68 88 -
12/10 kl 05 18 67 85 -
12/10 kl 06 11 55 66 -
12/10 kl 07 2 47 49 -
12/10 kl 08 -4 52 48 -
12/10 kl 09 -8 49 41 -
12/10 kl 10 -7 40 33 -
12/10 kl 11 -2 41 39 -
12/10 kl 12 6 46 52 -
12/10 kl 13 13 45 58 -
12/10 kl 14 17 39 56 -
12/10 kl 15 20 37 57 -
12/10 kl 16 22 37 59 -
12/10 kl 17 20 32 52 -
12/10 kl 18 14 25 39 -
12/10 kl 19 5 22 27 -
12/10 kl 20 -2 21 19 -
12/10 kl 21 -6 19 13 -
12/10 kl 22 -8 17 9 -
12/10 kl 23 -6 17 11 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 28 41 92 88 57
Laveste vannstand -21 -5 33 9 12
Avvik gult nivå -80 -67 -16 -20 -51
Avvik orange nivå -106 -93 -42 -46 -77
Avvik rødt nivå -116 -103 -52 -56 -87
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm