Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
12/10 kl 00 62 86 73 -
12/10 kl 01 68 87 85 -
12/10 kl 02 73 89 85 -
12/10 kl 03 73 93 82 -
12/10 kl 04 75 93 88 -
12/10 kl 05 72 93 85 -
12/10 kl 06 60 84 66 -
12/10 kl 07 51 75 49 -
12/10 kl 08 42 66 48 -
12/10 kl 09 33 55 41 -
12/10 kl 10 30 53 33 -
12/10 kl 11 33 57 39 -
12/10 kl 12 39 63 52 -
12/10 kl 13 44 75 58 -
12/10 kl 14 46 79 56 -
12/10 kl 15 48 76 57 -
12/10 kl 16 47 76 59 -
12/10 kl 17 43 76 52 -
12/10 kl 18 35 66 39 -
12/10 kl 19 19 48 27 -
12/10 kl 20 8 39 19 -
12/10 kl 21 5 36 13 -
12/10 kl 22 5 36 9 -
12/10 kl 23 4 38 11 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 30 43 104 93 72
Laveste vannstand -24 -4 33 4 -2
Avvik gult nivå -78 -65 -4 -15 -36
Avvik orange nivå -104 -91 -30 -41 -62
Avvik rødt nivå -114 -101 -40 -51 -72
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm