Tid (NNT) Observert 07.05 06 07.05 00 06.05 18
09/05 kl 00 - -25 - -26
09/05 kl 01 - -25 - -24
09/05 kl 02 - -15 - -15
09/05 kl 03 - -5 - -6
09/05 kl 04 - -3 - -3
09/05 kl 05 - -1 - 0
09/05 kl 06 - 5 - 5
09/05 kl 07 - 11 - 8
09/05 kl 08 - 1 - 1
09/05 kl 09 - -16 - -14
09/05 kl 10 - -20 - -21
09/05 kl 11 - -18 - -19
09/05 kl 12 - -20 - -19
09/05 kl 13 - -18 - -17
09/05 kl 14 - -8 - -10
09/05 kl 15 - 0 - -1
09/05 kl 16 - 0 - 2
09/05 kl 17 - 0 - -1
09/05 kl 18 - 4 - 4
09/05 kl 19 - 9 - 11
09/05 kl 20 - 3 - 5
09/05 kl 21 - -7 - -9
09/05 kl 22 - -16 - -15
09/05 kl 23 - -19 - -17

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 07.05 06 5 5 -6 11 2
Max fra modell: 07.05 00 - - - - -
Max fra modell: 06.05 18 6 6 -4 11 6
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm