Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
12/10 kl 00 60 84 71 -
12/10 kl 01 59 78 76 -
12/10 kl 02 59 75 71 -
12/10 kl 03 55 75 64 -
12/10 kl 04 55 73 68 -
12/10 kl 05 54 75 67 -
12/10 kl 06 49 73 55 -
12/10 kl 07 49 73 47 -
12/10 kl 08 46 70 52 -
12/10 kl 09 41 63 49 -
12/10 kl 10 37 60 40 -
12/10 kl 11 35 59 41 -
12/10 kl 12 33 57 46 -
12/10 kl 13 31 62 45 -
12/10 kl 14 29 62 39 -
12/10 kl 15 28 56 37 -
12/10 kl 16 25 54 37 -
12/10 kl 17 23 56 32 -
12/10 kl 18 21 52 25 -
12/10 kl 19 14 43 22 -
12/10 kl 20 10 41 21 -
12/10 kl 21 11 42 19 -
12/10 kl 22 13 44 17 -
12/10 kl 23 10 44 17 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 19 36 91 84 75
Laveste værets virkning -21 2 25 10 4
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm