Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
10/05 kl 00 -23 4 -19 -
10/05 kl 01 -20 3 -17 -
10/05 kl 02 -12 -1 -13 -
10/05 kl 03 -7 -2 -9 -
10/05 kl 04 -5 -1 -6 -
10/05 kl 05 -2 -5 -7 -
10/05 kl 06 5 -8 -3 -
10/05 kl 07 9 -7 2 -
10/05 kl 08 6 -4 2 -
10/05 kl 09 -3 -5 -8 -
10/05 kl 10 -10 -7 -17 -
10/05 kl 11 -16 -6 -22 -
10/05 kl 12 -21 -3 -24 -
10/05 kl 13 -20 -4 -24 -
10/05 kl 14 -14 -4 -18 -
10/05 kl 15 -8 -5 -13 -
10/05 kl 16 -6 -5 -11 -
10/05 kl 17 -5 -4 -9 -
10/05 kl 18 0 -4 -4 -
10/05 kl 19 5 -4 1 -
10/05 kl 20 5 -4 1 -
10/05 kl 21 -2 -3 -5 -
10/05 kl 22 -10 -5 -15 -
10/05 kl 23 -16 -6 -22 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 5 5 -6 11 2
Laveste vannstand -30 -40 -42 -25 -24
Avvik gult nivå -103 -103 -114 -97 -106
Avvik orange nivå -129 -129 -140 -123 -132
Avvik rødt nivå -139 -139 -150 -133 -142
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm