Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
13/10 kl 00 0 17 17 -
13/10 kl 01 6 17 23 -
13/10 kl 02 10 19 29 -
13/10 kl 03 14 18 32 -
13/10 kl 04 17 17 34 -
13/10 kl 05 18 18 36 -
13/10 kl 06 14 18 32 -
13/10 kl 07 6 15 21 -
13/10 kl 08 -2 16 14 -
13/10 kl 09 -6 18 12 -
13/10 kl 10 -7 20 13 -
13/10 kl 11 -4 21 17 -
13/10 kl 12 2 25 27 -
13/10 kl 13 10 31 41 -
13/10 kl 14 14 34 48 -
13/10 kl 15 17 30 47 -
13/10 kl 16 19 33 52 -
13/10 kl 17 20 37 57 -
13/10 kl 18 16 40 56 -
13/10 kl 19 9 42 51 -
13/10 kl 20 2 43 45 -
13/10 kl 21 -3 44 41 -
13/10 kl 22 -5 48 43 -
13/10 kl 23 -5 48 43 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 28 41 92 88 57
Laveste vannstand -21 -5 33 9 12
Avvik gult nivå -80 -67 -16 -20 -51
Avvik orange nivå -106 -93 -42 -46 -77
Avvik rødt nivå -116 -103 -52 -56 -87
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm