Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
13/10 kl 00 7 43 17 -
13/10 kl 01 12 49 23 -
13/10 kl 02 18 53 29 -
13/10 kl 03 20 57 32 -
13/10 kl 04 22 59 34 -
13/10 kl 05 24 57 36 -
13/10 kl 06 19 52 32 -
13/10 kl 07 10 43 21 -
13/10 kl 08 2 37 14 -
13/10 kl 09 -2 37 12 -
13/10 kl 10 -2 36 13 -
13/10 kl 11 3 40 17 -
13/10 kl 12 12 49 27 -
13/10 kl 13 22 59 41 -
13/10 kl 14 29 64 48 -
13/10 kl 15 32 66 47 -
13/10 kl 16 34 69 52 -
13/10 kl 17 36 72 57 -
13/10 kl 18 35 70 56 -
13/10 kl 19 30 67 51 -
13/10 kl 20 21 64 45 -
13/10 kl 21 14 63 41 -
13/10 kl 22 15 64 43 -
13/10 kl 23 16 70 43 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 30 43 104 93 72
Laveste vannstand -24 -4 33 4 -2
Avvik gult nivå -78 -65 -4 -15 -36
Avvik orange nivå -104 -91 -30 -41 -62
Avvik rødt nivå -114 -101 -40 -51 -72
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm