Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
10/05 kl 00 -26 -19 -19 -
10/05 kl 01 -26 -15 -17 -
10/05 kl 02 -15 -4 -13 -
10/05 kl 03 -13 -1 -9 -
10/05 kl 04 -13 -2 -6 -
10/05 kl 05 -11 2 -7 -
10/05 kl 06 -4 11 -3 -
10/05 kl 07 0 14 2 -
10/05 kl 08 -5 9 2 -
10/05 kl 09 -15 0 -8 -
10/05 kl 10 -19 -4 -17 -
10/05 kl 11 -26 -11 -22 -
10/05 kl 12 -32 -17 -24 -
10/05 kl 13 -30 -17 -24 -
10/05 kl 14 -21 -8 -18 -
10/05 kl 15 -17 -4 -13 -
10/05 kl 16 -17 -4 -11 -
10/05 kl 17 -14 -2 -9 -
10/05 kl 18 -7 3 -4 -
10/05 kl 19 -5 7 1 -
10/05 kl 20 -6 6 1 -
10/05 kl 21 -10 1 -5 -
10/05 kl 22 -19 -7 -15 -
10/05 kl 23 -26 -13 -22 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 6 7 1 17 14
Laveste vannstand -32 -43 -44 -30 -32
Avvik gult nivå -102 -101 -107 -91 -94
Avvik orange nivå -128 -127 -133 -117 -120
Avvik rødt nivå -138 -137 -143 -127 -130
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm