Tid (NNT) Observert 09.10 06 09.10 00 08.10 18
13/10 kl 00 - 17 14 21
13/10 kl 01 - 23 23 28
13/10 kl 02 - 29 31 29
13/10 kl 03 - 32 33 33
13/10 kl 04 - 34 32 37
13/10 kl 05 - 36 35 37
13/10 kl 06 - 32 30 32
13/10 kl 07 - 21 19 23
13/10 kl 08 - 14 13 15
13/10 kl 09 - 12 14 10
13/10 kl 10 - 13 16 8
13/10 kl 11 - 17 19 10
13/10 kl 12 - 27 28 18
13/10 kl 13 - 41 43 26
13/10 kl 14 - 48 - -
13/10 kl 15 - 47 - -
13/10 kl 16 - 52 - -
13/10 kl 17 - 57 - -
13/10 kl 18 - 56 - -
13/10 kl 19 - 51 - -
13/10 kl 20 - 45 - -
13/10 kl 21 - 41 - -
13/10 kl 22 - 43 - -
13/10 kl 23 - 43 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 09.10 06 28 41 92 88 57
Max fra modell: 09.10 00 29 41 90 88 43
Max fra modell: 08.10 18 29 45 92 81 37
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm