Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
13/10 kl 00 7 43 17 -
13/10 kl 01 6 43 17 -
13/10 kl 02 8 43 19 -
13/10 kl 03 6 43 18 -
13/10 kl 04 5 42 17 -
13/10 kl 05 6 39 18 -
13/10 kl 06 5 38 18 -
13/10 kl 07 4 37 15 -
13/10 kl 08 4 39 16 -
13/10 kl 09 4 43 18 -
13/10 kl 10 5 43 20 -
13/10 kl 11 7 44 21 -
13/10 kl 12 10 47 25 -
13/10 kl 13 12 49 31 -
13/10 kl 14 15 50 34 -
13/10 kl 15 15 49 30 -
13/10 kl 16 15 50 33 -
13/10 kl 17 16 52 37 -
13/10 kl 18 19 54 40 -
13/10 kl 19 21 58 42 -
13/10 kl 20 19 62 43 -
13/10 kl 21 17 66 44 -
13/10 kl 22 20 69 48 -
13/10 kl 23 21 75 48 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 19 36 91 84 75
Laveste værets virkning -21 2 25 10 4
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm