Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
10/05 kl 00 -3 4 4 -
10/05 kl 01 -6 5 3 -
10/05 kl 02 -3 8 -1 -
10/05 kl 03 -6 6 -2 -
10/05 kl 04 -8 3 -1 -
10/05 kl 05 -9 4 -5 -
10/05 kl 06 -9 6 -8 -
10/05 kl 07 -9 5 -7 -
10/05 kl 08 -11 3 -4 -
10/05 kl 09 -12 3 -5 -
10/05 kl 10 -9 6 -7 -
10/05 kl 11 -10 5 -6 -
10/05 kl 12 -11 4 -3 -
10/05 kl 13 -10 3 -4 -
10/05 kl 14 -7 6 -4 -
10/05 kl 15 -9 4 -5 -
10/05 kl 16 -11 2 -5 -
10/05 kl 17 -9 3 -4 -
10/05 kl 18 -7 3 -4 -
10/05 kl 19 -10 2 -4 -
10/05 kl 20 -11 1 -4 -
10/05 kl 21 -8 3 -3 -
10/05 kl 22 -9 3 -5 -
10/05 kl 23 -10 3 -6 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 8 3 4 12 8
Laveste værets virkning -9 -17 -19 -15 -12
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm