Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/05 kl 13 75 -23 52 49
30/05 kl 14 81 -22 59 55
30/05 kl 15 82 -17 65 60
30/05 kl 16 78 -18 60 61
30/05 kl 17 70 -18 52 57
30/05 kl 18 61 -17 44 50
30/05 kl 19 55 -18 37 45
30/05 kl 20 52 -15 37 44
30/05 kl 21 53 -10 43 45
30/05 kl 22 58 -15 43 48
30/05 kl 23 64 -20 44 51

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 65 73 67 62 68
Laveste vannstand 37 27 27 27 33
Avvik gult nivå -114 -106 -112 -117 -111
Avvik orange nivå -140 -132 -138 -143 -137
Avvik rødt nivå -150 -142 -148 -153 -147
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm