Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
06/05 kl 13 57 1 58 52
06/05 kl 14 63 8 71 56
06/05 kl 15 69 3 72 63
06/05 kl 16 75 -2 73 69
06/05 kl 17 75 1 76 71
06/05 kl 18 67 3 70 67
06/05 kl 19 57 -6 51 59
06/05 kl 20 49 -8 41 50
06/05 kl 21 43 4 47 44
06/05 kl 22 43 3 46 42
06/05 kl 23 48 -6 42 46

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 76 76 65 82 73
Laveste vannstand 41 31 29 46 47
Avvik gult nivå -103 -103 -114 -97 -106
Avvik orange nivå -129 -129 -140 -123 -132
Avvik rødt nivå -139 -139 -150 -133 -142
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm