Tid (NNT) Observert 07.05 06 07.05 00 06.05 18
06/05 kl 12 47 - - -
06/05 kl 13 52 58 - 58
06/05 kl 14 56 71 - 71
06/05 kl 15 63 72 - 72
06/05 kl 16 69 73 - 73
06/05 kl 17 71 76 - 77
06/05 kl 18 67 70 - 70
06/05 kl 19 59 51 - 52
06/05 kl 20 50 41 - 42
06/05 kl 21 44 47 - 47
06/05 kl 22 42 46 - 47
06/05 kl 23 46 42 - 43

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 07.05 06 76 76 65 82 73
Max fra modell: 07.05 00 - - - - -
Max fra modell: 06.05 18 77 77 67 82 77
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm