Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
31/05 kl 00 72 -17 55 53
31/05 kl 01 78 -18 60 56
31/05 kl 02 83 -19 64 61
31/05 kl 03 83 -15 68 67
31/05 kl 04 79 -11 68 69
31/05 kl 05 72 -15 57 63
31/05 kl 06 63 -18 45 54
31/05 kl 07 56 -16 40 44
31/05 kl 08 50 -16 34 37
31/05 kl 09 48 -20 28 34
31/05 kl 10 49 -22 27 37
31/05 kl 11 54 -19 35 -
31/05 kl 12 61 -17 44 -
31/05 kl 13 69 -19 50 -
31/05 kl 14 77 -14 63 -
31/05 kl 15 81 -10 71 -
31/05 kl 16 81 -8 73 -
31/05 kl 17 76 -9 67 -
31/05 kl 18 67 -17 50 -
31/05 kl 19 59 -17 42 -
31/05 kl 20 54 -11 43 -
31/05 kl 21 53 -13 40 -
31/05 kl 22 55 -19 36 -
31/05 kl 23 60 -19 41 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 65 73 67 62 68
Laveste vannstand 37 27 27 27 33
Avvik gult nivå -114 -106 -112 -117 -111
Avvik orange nivå -140 -132 -138 -143 -137
Avvik rødt nivå -150 -142 -148 -153 -147
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm