Tid (NNT) Observert 07.05 06 07.05 00 06.05 18
07/05 kl 00 53 50 - 51
07/05 kl 01 58 60 - 60
07/05 kl 02 60 68 - 68
07/05 kl 03 65 67 - 66
07/05 kl 04 73 68 - 69
07/05 kl 05 75 76 - 77
07/05 kl 06 69 66 - 67
07/05 kl 07 57 49 - 48
07/05 kl 08 49 42 - 42
07/05 kl 09 43 40 - 41
07/05 kl 10 39 38 - 39
07/05 kl 11 38 34 - 32
07/05 kl 12 43 39 - 39
07/05 kl 13 48 50 - 52
07/05 kl 14 - 53 - 54
07/05 kl 15 - 52 - 52
07/05 kl 16 - 60 - 60
07/05 kl 17 - 68 - 70
07/05 kl 18 - 61 - 61
07/05 kl 19 - 50 - 50
07/05 kl 20 - 44 - 46
07/05 kl 21 - 36 - 39
07/05 kl 22 - 32 - 32
07/05 kl 23 - 31 - 29

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 07.05 06 76 76 65 82 73
Max fra modell: 07.05 00 - - - - -
Max fra modell: 06.05 18 77 77 67 82 77
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm