Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/05 kl 00 52 -11 41 -
08/05 kl 01 60 -14 46 -
08/05 kl 02 65 -16 49 -
08/05 kl 03 68 -12 56 -
08/05 kl 04 73 -9 64 -
08/05 kl 05 78 -14 64 -
08/05 kl 06 78 -14 64 -
08/05 kl 07 70 -11 59 -
08/05 kl 08 59 -10 49 -
08/05 kl 09 51 -16 35 -
08/05 kl 10 45 -16 29 -
08/05 kl 11 43 -12 31 -
08/05 kl 12 47 -10 37 -
08/05 kl 13 55 -11 44 -
08/05 kl 14 61 -14 47 -
08/05 kl 15 63 -7 56 -
08/05 kl 16 66 -5 61 -
08/05 kl 17 72 -11 61 -
08/05 kl 18 76 -13 63 -
08/05 kl 19 71 -6 65 -
08/05 kl 20 62 -6 56 -
08/05 kl 21 54 -9 45 -
08/05 kl 22 49 -11 38 -
08/05 kl 23 46 -3 43 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 76 76 65 82 73
Laveste vannstand 41 31 29 46 47
Avvik gult nivå -103 -103 -114 -97 -106
Avvik orange nivå -129 -129 -140 -123 -132
Avvik rødt nivå -139 -139 -150 -133 -142
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm