Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
01/06 kl 00 66 -18 48 -
01/06 kl 01 73 -20 53 -
01/06 kl 02 78 -26 52 -
01/06 kl 03 82 -25 57 -
01/06 kl 04 82 -20 62 -
01/06 kl 05 77 -24 53 -
01/06 kl 06 70 -29 41 -
01/06 kl 07 62 -22 40 -
01/06 kl 08 55 -19 36 -
01/06 kl 09 51 -22 29 -
01/06 kl 10 50 -23 27 -
01/06 kl 11 53 -20 33 -
01/06 kl 12 58 -17 41 -
01/06 kl 13 64 -23 41 -
01/06 kl 14 71 -27 44 -
01/06 kl 15 78 -20 58 -
01/06 kl 16 81 -14 67 -
01/06 kl 17 80 -15 65 -
01/06 kl 18 73 -17 56 -
01/06 kl 19 65 -15 50 -
01/06 kl 20 58 -12 46 -
01/06 kl 21 54 -15 39 -
01/06 kl 22 54 -18 36 -
01/06 kl 23 57 -17 40 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 65 73 67 62 68
Laveste vannstand 37 27 27 27 33
Avvik gult nivå -114 -106 -112 -117 -111
Avvik orange nivå -140 -132 -138 -143 -137
Avvik rødt nivå -150 -142 -148 -153 -147
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm