Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
08/05 kl 00 40 46 41 -
08/05 kl 01 45 50 46 -
08/05 kl 02 46 50 49 -
08/05 kl 03 54 60 56 -
08/05 kl 04 62 67 64 -
08/05 kl 05 63 69 64 -
08/05 kl 06 64 68 64 -
08/05 kl 07 56 63 59 -
08/05 kl 08 47 54 49 -
08/05 kl 09 34 39 35 -
08/05 kl 10 27 32 29 -
08/05 kl 11 31 37 31 -
08/05 kl 12 35 42 37 -
08/05 kl 13 39 46 44 -
08/05 kl 14 44 51 47 -
08/05 kl 15 54 61 56 -
08/05 kl 16 59 66 61 -
08/05 kl 17 58 65 61 -
08/05 kl 18 61 68 63 -
08/05 kl 19 65 72 65 -
08/05 kl 20 53 60 56 -
08/05 kl 21 39 47 45 -
08/05 kl 22 36 45 38 -
08/05 kl 23 41 50 43 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 77 78 72 88 85
Laveste vannstand 39 28 27 41 39
Avvik gult nivå -102 -101 -107 -91 -94
Avvik orange nivå -128 -127 -133 -117 -120
Avvik rødt nivå -138 -137 -143 -127 -130
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm