Tid (NNT) Observert 07.05 06 07.05 00 06.05 18
08/05 kl 00 - 41 - 42
08/05 kl 01 - 46 - 49
08/05 kl 02 - 49 - 47
08/05 kl 03 - 56 - 52
08/05 kl 04 - 64 - 66
08/05 kl 05 - 64 - 67
08/05 kl 06 - 64 - 63
08/05 kl 07 - 59 - 57
08/05 kl 08 - 49 - 51
08/05 kl 09 - 35 - 37
08/05 kl 10 - 29 - 26
08/05 kl 11 - 31 - 29
08/05 kl 12 - 37 - 39
08/05 kl 13 - 44 - 44
08/05 kl 14 - 47 - 45
08/05 kl 15 - 56 - 55
08/05 kl 16 - 61 - 62
08/05 kl 17 - 61 - 62
08/05 kl 18 - 63 - 61
08/05 kl 19 - 65 - 65
08/05 kl 20 - 56 - 57
08/05 kl 21 - 45 - 44
08/05 kl 22 - 38 - 37
08/05 kl 23 - 43 - 42

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 07.05 06 76 76 65 82 73
Max fra modell: 07.05 00 - - - - -
Max fra modell: 06.05 18 77 77 67 82 77
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm