Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
08/05 kl 00 -12 -6 -11 -
08/05 kl 01 -15 -10 -14 -
08/05 kl 02 -19 -15 -16 -
08/05 kl 03 -14 -8 -12 -
08/05 kl 04 -11 -6 -9 -
08/05 kl 05 -15 -9 -14 -
08/05 kl 06 -14 -10 -14 -
08/05 kl 07 -14 -7 -11 -
08/05 kl 08 -12 -5 -10 -
08/05 kl 09 -17 -12 -16 -
08/05 kl 10 -18 -13 -16 -
08/05 kl 11 -12 -6 -12 -
08/05 kl 12 -12 -5 -10 -
08/05 kl 13 -16 -9 -11 -
08/05 kl 14 -17 -10 -14 -
08/05 kl 15 -9 -2 -7 -
08/05 kl 16 -7 0 -5 -
08/05 kl 17 -14 -7 -11 -
08/05 kl 18 -15 -8 -13 -
08/05 kl 19 -6 1 -6 -
08/05 kl 20 -9 -2 -6 -
08/05 kl 21 -15 -7 -9 -
08/05 kl 22 -13 -4 -11 -
08/05 kl 23 -5 4 -3 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 8 3 4 12 8
Laveste værets virkning -9 -17 -19 -15 -12
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm