Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
02/06 kl 00 62 -21 41 -
02/06 kl 01 68 -21 47 -
02/06 kl 02 73 -20 53 -
02/06 kl 03 78 -19 59 -
02/06 kl 04 81 -19 62 -
02/06 kl 05 80 -21 59 -
02/06 kl 06 75 -21 54 -
02/06 kl 07 67 -21 46 -
02/06 kl 08 60 -23 37 -
02/06 kl 09 55 -24 31 -
02/06 kl 10 52 -23 29 -
02/06 kl 11 53 -26 27 -
02/06 kl 12 57 -25 32 -
02/06 kl 13 62 -23 39 -
02/06 kl 14 67 -23 44 -
02/06 kl 15 72 -23 49 -
02/06 kl 16 78 -22 56 -
02/06 kl 17 81 -20 61 -
02/06 kl 18 77 -19 58 -
02/06 kl 19 70 -22 48 -
02/06 kl 20 63 -22 41 -
02/06 kl 21 57 -24 33 -
02/06 kl 22 54 -24 30 -
02/06 kl 23 56 -20 36 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 65 73 67 62 68
Laveste vannstand 37 27 27 27 33
Avvik gult nivå -114 -106 -112 -117 -111
Avvik orange nivå -140 -132 -138 -143 -137
Avvik rødt nivå -150 -142 -148 -153 -147
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm