Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/05 kl 00 48 -2 46 -
09/05 kl 01 56 -10 46 -
09/05 kl 02 63 -7 56 -
09/05 kl 03 66 0 66 -
09/05 kl 04 68 0 68 -
09/05 kl 05 74 -4 70 -
09/05 kl 06 79 -3 76 -
09/05 kl 07 77 5 82 -
09/05 kl 08 69 3 72 -
09/05 kl 09 59 -4 55 -
09/05 kl 10 53 -2 51 -
09/05 kl 11 48 5 53 -
09/05 kl 12 47 4 51 -
09/05 kl 13 52 1 53 -
09/05 kl 14 60 3 63 -
09/05 kl 15 64 7 71 -
09/05 kl 16 65 6 71 -
09/05 kl 17 68 3 71 -
09/05 kl 18 74 1 75 -
09/05 kl 19 76 4 80 -
09/05 kl 20 70 4 74 -
09/05 kl 21 61 3 64 -
09/05 kl 22 55 0 55 -
09/05 kl 23 50 2 52 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 76 76 65 82 73
Laveste vannstand 41 31 29 46 47
Avvik gult nivå -103 -103 -114 -97 -106
Avvik orange nivå -129 -129 -140 -123 -132
Avvik rødt nivå -139 -139 -150 -133 -142
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm