Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
12/10 kl 00 133 157 144 -
12/10 kl 01 139 158 156 -
12/10 kl 02 144 160 156 -
12/10 kl 03 144 164 153 -
12/10 kl 04 146 164 159 -
12/10 kl 05 143 164 156 -
12/10 kl 06 131 155 137 -
12/10 kl 07 122 146 120 -
12/10 kl 08 113 137 119 -
12/10 kl 09 104 126 112 -
12/10 kl 10 101 124 104 -
12/10 kl 11 104 128 110 -
12/10 kl 12 110 134 123 -
12/10 kl 13 115 146 129 -
12/10 kl 14 117 150 127 -
12/10 kl 15 119 147 128 -
12/10 kl 16 118 147 130 -
12/10 kl 17 114 147 123 -
12/10 kl 18 106 137 110 -
12/10 kl 19 90 119 98 -
12/10 kl 20 79 110 90 -
12/10 kl 21 76 107 84 -
12/10 kl 22 76 107 80 -
12/10 kl 23 75 109 82 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 101 114 175 164 143
Laveste vannstand 47 67 104 75 69
Avvik gult nivå -78 -65 -4 -15 -36
Avvik orange nivå -104 -91 -30 -41 -62
Avvik rødt nivå -114 -101 -40 -51 -72
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm