Tid (NNT) Observert 09.10 06 09.10 00 08.10 18
12/10 kl 00 - 144 143 141
12/10 kl 01 - 156 148 149
12/10 kl 02 - 156 150 152
12/10 kl 03 - 153 159 151
12/10 kl 04 - 159 156 151
12/10 kl 05 - 156 143 149
12/10 kl 06 - 137 134 140
12/10 kl 07 - 120 130 128
12/10 kl 08 - 119 123 122
12/10 kl 09 - 112 114 116
12/10 kl 10 - 104 109 113
12/10 kl 11 - 110 115 115
12/10 kl 12 - 123 120 125
12/10 kl 13 - 129 121 134
12/10 kl 14 - 127 129 135
12/10 kl 15 - 128 131 134
12/10 kl 16 - 130 127 136
12/10 kl 17 - 123 120 132
12/10 kl 18 - 110 114 120
12/10 kl 19 - 98 99 106
12/10 kl 20 - 90 87 96
12/10 kl 21 - 84 81 91
12/10 kl 22 - 80 82 87
12/10 kl 23 - 82 83 86

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 09.10 06 99 112 163 159 128
Max fra modell: 09.10 00 100 112 161 159 114
Max fra modell: 08.10 18 100 116 163 152 108
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm