Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
09/05 kl 00 -7 1 -2 -
09/05 kl 01 -15 -6 -10 -
09/05 kl 02 -11 -1 -7 -
09/05 kl 03 -3 7 0 -
09/05 kl 04 -6 3 0 -
09/05 kl 05 -12 -2 -4 -
09/05 kl 06 -8 3 -3 -
09/05 kl 07 -2 9 5 -
09/05 kl 08 -3 9 3 -
09/05 kl 09 -8 3 -4 -
09/05 kl 10 -5 6 -2 -
09/05 kl 11 0 12 5 -
09/05 kl 12 -3 8 4 -
09/05 kl 13 -5 6 1 -
09/05 kl 14 0 10 3 -
09/05 kl 15 2 12 7 -
09/05 kl 16 -2 9 6 -
09/05 kl 17 -4 7 3 -
09/05 kl 18 1 11 1 -
09/05 kl 19 3 12 4 -
09/05 kl 20 -1 9 4 -
09/05 kl 21 -2 6 3 -
09/05 kl 22 -1 8 0 -
09/05 kl 23 -1 7 2 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 8 3 4 12 8
Laveste værets virkning -9 -17 -19 -15 -12
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm