Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
10/05 kl 00 48 4 52 -
10/05 kl 01 51 3 54 -
10/05 kl 02 59 -1 58 -
10/05 kl 03 64 -2 62 -
10/05 kl 04 66 -1 65 -
10/05 kl 05 69 -5 64 -
10/05 kl 06 76 -8 68 -
10/05 kl 07 80 -7 73 -
10/05 kl 08 77 -4 73 -
10/05 kl 09 68 -5 63 -
10/05 kl 10 61 -7 54 -
10/05 kl 11 55 -6 49 -
10/05 kl 12 50 -3 47 -
10/05 kl 13 51 -4 47 -
10/05 kl 14 57 -4 53 -
10/05 kl 15 63 -5 58 -
10/05 kl 16 65 -5 60 -
10/05 kl 17 66 -4 62 -
10/05 kl 18 71 -4 67 -
10/05 kl 19 76 -4 72 -
10/05 kl 20 76 -4 72 -
10/05 kl 21 69 -3 66 -
10/05 kl 22 61 -5 56 -
10/05 kl 23 55 -6 49 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 76 76 65 82 73
Laveste vannstand 41 31 29 46 47
Avvik gult nivå -103 -103 -114 -97 -106
Avvik orange nivå -129 -129 -140 -123 -132
Avvik rødt nivå -139 -139 -150 -133 -142
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm