Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
03/06 kl 00 60 -21 39 -
03/06 kl 01 65 -22 43 -
03/06 kl 02 69 -20 49 -
03/06 kl 03 73 -22 51 -
03/06 kl 04 78 -26 52 -
03/06 kl 05 81 -27 54 -
03/06 kl 06 78 -24 54 -
03/06 kl 07 72 -23 49 -
03/06 kl 08 65 -25 40 -
03/06 kl 09 59 -25 34 -
03/06 kl 10 55 -18 37 -
03/06 kl 11 53 -19 34 -
03/06 kl 12 56 -23 33 -
03/06 kl 13 61 -21 40 -
03/06 kl 14 65 -17 48 -
03/06 kl 15 68 -19 49 -
03/06 kl 16 73 -20 53 -
03/06 kl 17 79 -17 62 -
03/06 kl 18 79 -11 68 -
03/06 kl 19 74 -12 62 -
03/06 kl 20 67 -14 53 -
03/06 kl 21 61 -14 47 -
03/06 kl 22 56 -12 44 -
03/06 kl 23 55 -16 39 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 65 73 67 62 68
Laveste vannstand 37 27 27 27 33
Avvik gult nivå -114 -106 -112 -117 -111
Avvik orange nivå -140 -132 -138 -143 -137
Avvik rødt nivå -150 -142 -148 -153 -147
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm