Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
13/10 kl 00 78 114 88 -
13/10 kl 01 83 120 94 -
13/10 kl 02 89 124 100 -
13/10 kl 03 91 128 103 -
13/10 kl 04 93 130 105 -
13/10 kl 05 95 128 107 -
13/10 kl 06 90 123 103 -
13/10 kl 07 81 114 92 -
13/10 kl 08 73 108 85 -
13/10 kl 09 69 108 83 -
13/10 kl 10 69 107 84 -
13/10 kl 11 74 111 88 -
13/10 kl 12 83 120 98 -
13/10 kl 13 93 130 112 -
13/10 kl 14 100 135 119 -
13/10 kl 15 103 137 118 -
13/10 kl 16 105 140 123 -
13/10 kl 17 107 143 128 -
13/10 kl 18 106 141 127 -
13/10 kl 19 101 138 122 -
13/10 kl 20 92 135 116 -
13/10 kl 21 85 134 112 -
13/10 kl 22 86 135 114 -
13/10 kl 23 87 141 114 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 101 114 175 164 143
Laveste vannstand 47 67 104 75 69
Avvik gult nivå -78 -65 -4 -15 -36
Avvik orange nivå -104 -91 -30 -41 -62
Avvik rødt nivå -114 -101 -40 -51 -72
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm