Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
10/05 kl 00 45 52 52 -
10/05 kl 01 45 56 54 -
10/05 kl 02 56 67 58 -
10/05 kl 03 58 70 62 -
10/05 kl 04 58 69 65 -
10/05 kl 05 60 73 64 -
10/05 kl 06 67 82 68 -
10/05 kl 07 71 85 73 -
10/05 kl 08 66 80 73 -
10/05 kl 09 56 71 63 -
10/05 kl 10 52 67 54 -
10/05 kl 11 45 60 49 -
10/05 kl 12 39 54 47 -
10/05 kl 13 41 54 47 -
10/05 kl 14 50 63 53 -
10/05 kl 15 54 67 58 -
10/05 kl 16 54 67 60 -
10/05 kl 17 57 69 62 -
10/05 kl 18 64 74 67 -
10/05 kl 19 66 78 72 -
10/05 kl 20 65 77 72 -
10/05 kl 21 61 72 66 -
10/05 kl 22 52 64 56 -
10/05 kl 23 45 58 49 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 77 78 72 88 85
Laveste vannstand 39 28 27 41 39
Avvik gult nivå -102 -101 -107 -91 -94
Avvik orange nivå -128 -127 -133 -117 -120
Avvik rødt nivå -138 -137 -143 -127 -130
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm