Tid (NNT) Observert 09.10 06 09.10 00 08.10 18
13/10 kl 00 - 88 85 92
13/10 kl 01 - 94 94 99
13/10 kl 02 - 100 102 100
13/10 kl 03 - 103 104 104
13/10 kl 04 - 105 103 108
13/10 kl 05 - 107 106 108
13/10 kl 06 - 103 101 103
13/10 kl 07 - 92 90 94
13/10 kl 08 - 85 84 86
13/10 kl 09 - 83 85 81
13/10 kl 10 - 84 87 79
13/10 kl 11 - 88 90 81
13/10 kl 12 - 98 99 89
13/10 kl 13 - 112 114 97
13/10 kl 14 - 119 - -
13/10 kl 15 - 118 - -
13/10 kl 16 - 123 - -
13/10 kl 17 - 128 - -
13/10 kl 18 - 127 - -
13/10 kl 19 - 122 - -
13/10 kl 20 - 116 - -
13/10 kl 21 - 112 - -
13/10 kl 22 - 114 - -
13/10 kl 23 - 114 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 09.10 06 99 112 163 159 128
Max fra modell: 09.10 00 100 112 161 159 114
Max fra modell: 08.10 18 100 116 163 152 108
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm