Tid (NNT) Observert 07.05 06 07.05 00 06.05 18
10/05 kl 00 - 52 - 50
10/05 kl 01 - 54 - 47
10/05 kl 02 - 58 - 58
10/05 kl 03 - 62 - 64
10/05 kl 04 - 65 - 62
10/05 kl 05 - 64 - 60
10/05 kl 06 - 68 - 72
10/05 kl 07 - 73 - 77
10/05 kl 08 - 73 - 69
10/05 kl 09 - 63 - 60
10/05 kl 10 - 54 - 58
10/05 kl 11 - 49 - 50
10/05 kl 12 - 47 - 41
10/05 kl 13 - 47 - 45
10/05 kl 14 - 53 - 58
10/05 kl 15 - 58 - 59
10/05 kl 16 - 60 - 57
10/05 kl 17 - 62 - 63
10/05 kl 18 - 67 - 71
10/05 kl 19 - 72 - 69
10/05 kl 20 - 72 - 68
10/05 kl 21 - 66 - 67
10/05 kl 22 - 56 - 59
10/05 kl 23 - 49 - 46

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 07.05 06 76 76 65 82 73
Max fra modell: 07.05 00 - - - - -
Max fra modell: 06.05 18 77 77 67 82 77
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm