Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
06/05 kl 13 57 0 57 49
06/05 kl 14 62 7 69 53
06/05 kl 15 69 2 71 58
06/05 kl 16 76 -3 73 67
06/05 kl 17 78 0 78 71
06/05 kl 18 70 2 72 66
06/05 kl 19 59 -7 52 58
06/05 kl 20 50 -9 41 51
06/05 kl 21 45 3 48 43
06/05 kl 22 43 2 45 40
06/05 kl 23 47 -7 40 44

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 78 77 68 85 75
Laveste vannstand 40 30 30 43 44
Avvik gult nivå -105 -106 -115 -98 -108
Avvik orange nivå -136 -137 -146 -129 -139
Avvik rødt nivå -152 -153 -162 -145 -155
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm