Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/05 kl 13 75 -23 52 49
30/05 kl 14 81 -21 60 57
30/05 kl 15 83 -16 67 62
30/05 kl 16 80 -17 63 64
30/05 kl 17 72 -18 54 61
30/05 kl 18 63 -16 47 54
30/05 kl 19 56 -17 39 48
30/05 kl 20 53 -15 38 47
30/05 kl 21 54 -10 44 48
30/05 kl 22 57 -15 42 50
30/05 kl 23 64 -19 45 52

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 67 76 68 63 71
Laveste vannstand 38 28 28 26 33
Avvik gult nivå -116 -107 -115 -120 -112
Avvik orange nivå -147 -138 -146 -151 -143
Avvik rødt nivå -163 -154 -162 -167 -159
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm