Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
31/05 kl 00 71 -17 54 54
31/05 kl 01 78 -17 61 56
31/05 kl 02 83 -18 65 60
31/05 kl 03 84 -15 69 67
31/05 kl 04 81 -11 70 70
31/05 kl 05 74 -15 59 64
31/05 kl 06 65 -17 48 54
31/05 kl 07 57 -15 42 45
31/05 kl 08 52 -15 37 37
31/05 kl 09 48 -19 29 33
31/05 kl 10 49 -21 28 35
31/05 kl 11 53 -19 34 -
31/05 kl 12 60 -16 44 -
31/05 kl 13 69 -18 51 -
31/05 kl 14 76 -14 62 -
31/05 kl 15 82 -10 72 -
31/05 kl 16 83 -7 76 -
31/05 kl 17 78 -9 69 -
31/05 kl 18 70 -16 54 -
31/05 kl 19 61 -17 44 -
31/05 kl 20 55 -10 45 -
31/05 kl 21 53 -13 40 -
31/05 kl 22 55 -19 36 -
31/05 kl 23 59 -19 40 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 67 76 68 63 71
Laveste vannstand 38 28 28 26 33
Avvik gult nivå -116 -107 -115 -120 -112
Avvik orange nivå -147 -138 -146 -151 -143
Avvik rødt nivå -163 -154 -162 -167 -159
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm