Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
01/06 kl 00 66 -18 48 -
01/06 kl 01 72 -19 53 -
01/06 kl 02 78 -25 53 -
01/06 kl 03 82 -24 58 -
01/06 kl 04 84 -20 64 -
01/06 kl 05 79 -24 55 -
01/06 kl 06 72 -29 43 -
01/06 kl 07 64 -22 42 -
01/06 kl 08 57 -19 38 -
01/06 kl 09 52 -22 30 -
01/06 kl 10 50 -22 28 -
01/06 kl 11 52 -19 33 -
01/06 kl 12 57 -16 41 -
01/06 kl 13 64 -22 42 -
01/06 kl 14 70 -26 44 -
01/06 kl 15 77 -20 57 -
01/06 kl 16 82 -14 68 -
01/06 kl 17 82 -15 67 -
01/06 kl 18 76 -17 59 -
01/06 kl 19 68 -15 53 -
01/06 kl 20 60 -12 48 -
01/06 kl 21 55 -15 40 -
01/06 kl 22 54 -18 36 -
01/06 kl 23 57 -16 41 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 67 76 68 63 71
Laveste vannstand 38 28 28 26 33
Avvik gult nivå -116 -107 -115 -120 -112
Avvik orange nivå -147 -138 -146 -151 -143
Avvik rødt nivå -163 -154 -162 -167 -159
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm