Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/05 kl 00 47 -4 43 -
09/05 kl 01 55 -11 44 -
09/05 kl 02 65 -8 57 -
09/05 kl 03 68 -1 67 -
09/05 kl 04 67 -1 66 -
09/05 kl 05 73 -5 68 -
09/05 kl 06 81 -4 77 -
09/05 kl 07 81 4 85 -
09/05 kl 08 71 2 73 -
09/05 kl 09 61 -5 56 -
09/05 kl 10 55 -3 52 -
09/05 kl 11 50 4 54 -
09/05 kl 12 46 3 49 -
09/05 kl 13 51 0 51 -
09/05 kl 14 61 2 63 -
09/05 kl 15 66 6 72 -
09/05 kl 16 64 5 69 -
09/05 kl 17 66 2 68 -
09/05 kl 18 75 0 75 -
09/05 kl 19 79 3 82 -
09/05 kl 20 73 3 76 -
09/05 kl 21 63 1 64 -
09/05 kl 22 56 -1 55 -
09/05 kl 23 52 1 53 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 78 77 68 85 75
Laveste vannstand 40 30 30 43 44
Avvik gult nivå -105 -106 -115 -98 -108
Avvik orange nivå -136 -137 -146 -129 -139
Avvik rødt nivå -152 -153 -162 -145 -155
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm