Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
02/06 kl 00 62 -20 42 -
02/06 kl 01 68 -21 47 -
02/06 kl 02 72 -19 53 -
02/06 kl 03 77 -18 59 -
02/06 kl 04 82 -19 63 -
02/06 kl 05 82 -21 61 -
02/06 kl 06 77 -21 56 -
02/06 kl 07 69 -20 49 -
02/06 kl 08 62 -23 39 -
02/06 kl 09 56 -24 32 -
02/06 kl 10 52 -23 29 -
02/06 kl 11 52 -26 26 -
02/06 kl 12 56 -25 31 -
02/06 kl 13 62 -23 39 -
02/06 kl 14 66 -23 43 -
02/06 kl 15 71 -23 48 -
02/06 kl 16 78 -21 57 -
02/06 kl 17 83 -20 63 -
02/06 kl 18 80 -19 61 -
02/06 kl 19 73 -21 52 -
02/06 kl 20 65 -22 43 -
02/06 kl 21 59 -23 36 -
02/06 kl 22 55 -24 31 -
02/06 kl 23 56 -19 37 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 67 76 68 63 71
Laveste vannstand 38 28 28 26 33
Avvik gult nivå -116 -107 -115 -120 -112
Avvik orange nivå -147 -138 -146 -151 -143
Avvik rødt nivå -163 -154 -162 -167 -159
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm